Reciklažna dvorišta

Osnovna svrha reciklažnog dvorišta jest zbrinjavanje različitih vrsta otpada koji se ne može zbrinuti redovnom uslugom odvoza kućnog otpada. Na taj se način sprečava nastanak divljih odlagališta i smanjuje količina otpada u prirodi.

Preuzimanje otpada bez naknade

Građani su dužni sami zbrinuti te vrste otpada putem reciklažnog dvorišta gdje se otpad preuzima bez naknade. Odlaganjem na reciklažno dvorište, korisnici usluga Pula Herculanee ostvaruju pravo na popuste uz redovite mjesečne račune.

Pravo korištenja

Pravo korištenja reciklažnih dvorišta kojima upravlja Pula Herculanea d.o.o. imaju svi korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s područja gdje Pula Herculanea d.o.o. djeluje, uz predočenje osobne iskaznice, kako bi djelatnici Pula Herculanee ujedno i provjerili postoji li nepodmireno dugovanje.

Pravne osobe ne mogu odlagati otpad u reciklažno dvorište. 

Važne napomene:

 • Otpad prije odlaganja treba razvrstati 
 • Građevni otpad može se odložiti u reciklažno dvorište, ali samo do maksimalno 200 kg u uzastopnih 6 mjeseci, odnosno do 400 kg godišnje
 • Opasan ili problematični otpad, npr. kemikalije, pesticidi i sl. preuzet će se samo ako je donesen u originalnoj ambalaži, radi pravilne identifikacije i zbrinjavanja
 • Automobilske gume treba odvojiti od naplatka, koji se mogu odložiti zasebno
 • Prozore prije odlaganja treba razbiti, jer se posebno odlaže prozorske staklo, a posebno prozorski okviri
 • Odvojiti ambalažno staklo ( staklene boce, čaše i staklenke) od prozorskog stakla, ogledala, automobilskog stakla i keramike koje se odlažu zasebno

Reciklažno dvorište Valmade

Reciklažno dvorište Marčana

 • Adresa Marčana bb, Marčana (otvori na Google mapi)
 • Radno vrijeme:
            Utorak 8:00-13:00
            Četvrtak 11:00-16:40
            Subota 8:00-18:00
 • Telefon 091/6128284

Reciklažno dvorište Fažana

Radno vrijeme:
            Ponedjeljak 8:00-13:00
            Utorak 8:00-13:00
            Srijeda 11:00-16:40
            Četvrtak 8:00-13:00
            Petak 8:00-13:00
            Subota 8:00-18:00

 • Telefon 099/3439528

Lokacije reciklažnih dvorišta