Cjenici

Odluka o načinu naplate cijene javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada za  korisnike koji koriste zajednički spremnik - sezonski korisnici i iznajmljivači listopad 2023


Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada od 01.08.2023.


Cjenik usluga odvoza i zbrinjavanja reciklabilnog otpada za kategoriju korisnika koji nisu kućanstvo


Cjenik ostalih usluga

 

Obrazloženje cjenika - 2023


Odluka o načinu naplate cijene javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada korisnicima koji koriste zajednički spremnik - sezonski korisnici i iznajmljivači - 2022

 

 

Dostava računa digitalnim putem - Scegli il digitale

Dragi korisnici, pozivamo Vas da se prijavite za dostavu računa digitalnim putem. / Gentili utenti, vi invitiamo a registrarvi per l’invio delle bollette in formato digitale.