Cjenici

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada od 01.06.2023.


Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada od 01.08.2023.


Cjenik usluga odvoza i zbrinjavanja reciklabilnog otpada za kategoriju korisnika koji nisu kućanstvo


Cjenik ostalih usluga

 

Obrazloženje cjenika - 2023


Odluka o načinu naplate cijene javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada korisnicima koji koriste zajednički spremnik - sezonski korisnici i iznajmljivači - 2022