Bio otpad

Kako odlagati biootpad

U smeđe kontejnere za bio otpad odlaže se:

Spremnici za biootpad

Pula Herculanea d.o.o. podijelila je u MO Valdebek, Veli Vrh, Štinjan i Nova Veruda smeđe posude za biootpad.

Građanima je tako omogućeno dodatno selektiranje, a naplata će se i dalje vršiti na temelju količina odloženih u posude za miješani komunalni otpad.

Posebno je važno naglasiti kako navedeni otpad prilikom odlaganja u posude može biti zamotan u jednostavne papirnate vrećice i škartoce bez plastičnih elemenata ili u klasičan novinski papir dnevnih novina, dok nije dozvoljeno odlaganje u plastičnim vrećicama bilo koje vrste.