Novosti :

Prodaja vozila

05.02.2020

1. PIAGGO PORTER 1300, godina proizvodnje 2003/12, broj šasije ZAPS8500000558682, odjavljen s MUP-a, neispravan, po cijeni od min. 9.628,80 kn (uključen PDV) 2. IVECO MH 190 E 27 EUROTECH, godina proizvodnje 2002. g. broj šasije WJMAIVM0004256854,smećar,neispravan, po cijeni od min. 31.094,93 kn (uključen PDV) 3. CITROEN BERLINGO 1.4 MULTIS., godina proizvodnje 2002., broj šasije VF7MFKFWB65815092, neispravan, po cijeni od min. 2.322,79 kn (uključen PDV) 4. FERRI, hidraulična kosilica za traktor,malčer bočni,neispravan, godina proizvodnje 2003., broj šasije 73686, po cijeni od min. 4.552,50 kn (uključen PDV) 5. IVECO DAILLY N2, godina proizvodnje 1998.g.,broj šasije ZCFC5980105171120, dupla kabina sa sandukom i dizalicom Palfinger, odjavljen, neispravan, sa cijenom min. 13.800,00 KN N(uključen PDV). 6. BOMAG BC 672 RB, kompaktor,neispravan,godina proizvodnje 2004., broj šasije 101570541005, po cijeni od min. 187.377,50 kn (uključen PDV) Natjecatelj je uz ponudu dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.000.00 kn u korist žiro računa IBAN HR6223600001101423099, SWIFT ZABAHR2X, otvorenog kod Zagrebačke banke d.d., pozivom na broj 130- OIB natjecatelja i naznakom „jamčevina- natječaj za prodaju vozila“. Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće se razmatrati. Izvješćuju se zainteresirani da se ponude trebaju nasloviti na Pula Herculanea d.o.o. i predati u zatvorenim kovertama s naznakom „Ponuda za kupovinu određenih vozila“, najkasnije do petka, 7. 2. 2020. g. do 12,00 sati u sjedište, na adresi Trg I. istarske brigade 14, nakon čega će se ponude otvarati. Detaljne informacije se mogu dobiti na tel. broj 099 228 0216.“