Miješani komunalni otpad

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.).

Za miješani komunalni otpad dostupni su zajednički i individualni zeleni spremnici, a za korisnike u centru grada i podzemni i polu-podzemni zajedniči spremnici. Više informacija o usluzi zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada saznajte u sekcijama:

Upute za odlaganje miješanog komunalnog otpada


Lokacije podzemnih i polu-podzemnih spremnika pogledajte ovdje.

U spremnike za miješani komunalni otpad odlaže se: