Radno vrijeme

Opći poslovi

Rad sa strankama: ponedjeljak - petak od 08-14 sati

RJ čistoća

Dežurni broj telefona za djelatnost čistoća: od 07-20 sati 7 dana u tjednu, 099/711-7362