Radno vrijeme

Opći poslovi

Rad sa strankama: ponedjeljak - petak od 08-14 sati

RJ čistoća

Dežurni broj telefona za djelatnost čistoća: od 07-20 sati 7 dana u tjednu, 099/711-7362

 

 

Dostava računa digitalnim putem - Scegli il digitale

Dragi korisnici, pozivamo Vas da se prijavite za dostavu računa digitalnim putem. / Gentili utenti, vi invitiamo a registrarvi per l’invio delle bollette in formato digitale.