Kontakti

Za sve informacije obratite se na e-mail info@herculanea.hr ili telefonom na 052 638 400.
Za korisnike: za informacije i zahtjeve vezane uz usluge prijavite se u svoj osobni korisnički portal.

Voditeljica korisničke službe

Sonja Blašković Marin
e-mail: sonja.blaskovic.marin@herculanea.hr

Direktor

Robi Fuart
e-mail: robi.fuart@herculanea.hr

Pomoćnik direktora za ekonomske poslove - zamjenik direktora

Igor Vlašić
e-mail: igor.vlasic@herculanea.hr

Tajnica Direktora

Nataša Juričić
e-mail: natasa.jcrnalic@herculanea.hr

kontakt telefon: 052/ 638-401

Samostalni pravni referent

Mateo Pavić
e-mail: mateo.pavic@herculanea.hr

Referent kadrovskih poslova

Nives Šlezinger
e-mail: nives.slezinger@herculanea.hr

Rukovoditeljica za financijske i komercijalne poslove

Vesna Licul Bršćić
e-mail: vesna.lbrscic@herculanea.hr

Rukovoditelj čistoće

Igor Mrkić
e-mail: igor.mrkic@herculanea.hr

 


Dežurni broj čistoća: 099/711-7362 

ponedjeljak- petak od 15-20 sati / subota, nedjelja i praznici od 8-20 sati

 

 

 

 

Rukovoditeljica hortikulture

Tatjana Mandić Bulić
e-mail: tatjana.mandicb@herculanea.hr

Rukovoditelj održavanja i nabave

Kristian Licul
e-mail: kristian.licul@herculanea.hr

Voditelj mehaničke radione

Dean Buršić
e-mail: dean.bursic@herculanea.hr