Struktura društva

Skupština društva

Skupštinu Društva čine Grad Pula– Pola, Općina Barban, Općina Ližnjan, Općina Marčana, Općina Medulin, Općina Svetvinčenat, Općina Vodnjan, Općina Fažana, prema slijedećoj vlasničkoj strukturi:

 • GRAD PULA, Pula, Forum 13 - 78,0%
 • OPĆINA BARBAN, Barban, Barban 69 - 1,0%
 • OPĆINA LIŽNJAN, Ližnjan, Krasa 7 - 1,0%
 • OPĆINA MARČANA, Marčana, Marčana 158 - 2,0%
 • OPĆINA MEDULIN, Medulin, Centar 223 - 8,0%
 • OPĆINA SVETVINČENAT, Svetvinčenat, Svetvinčenat 47 - 1,0%
 • GRAD VODNJAN, Vodnjan, Trgovačka ulica 2 - 8,1%
 • OPĆINA FAŽANA, Fažana, Ul. 43. istarske divizije 8 - 0,9%

Nadzorni odbor

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva na vrijeme od četiri godine. Jedan član Nadzornog odbora bira se iz redova zaposlenih u službama Društva. Predsjednik Nadzornog odbora je g. Dean Buršić. Članovima Nadzornog odbora naknada za rad isplaćuje se po održanoj sjednici.

Nadzorni odbor Pula Herculane d.o.o. čine:

 • Dean Buršić – predsjednik Nadzornog odbora (životopis)
 • Martina Hervat - zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
 • Irena Prepušt – član Nadzornog odbora (životopis)
 • Ronald Kontešić - član Nadzornog odbora
 • Marša Jelinčić - član Nadzornog odbora

Dostava računa digitalnim putem - Scegli il digitale

Dragi korisnici, pozivamo Vas da se prijavite za dostavu računa digitalnim putem. / Gentili utenti, vi invitiamo a registrarvi per l’invio delle bollette in formato digitale.