Općenito o tvrtki

Pula Herculanea d.o.o.

 • Društvo Gradsko komunalno poduzeće PULA HERCULANEA d.o.o
 • MBS 040013917 - Trgovački sud u Pazinu
 • MB 3209822
 • OIB 11294943436
 • SjedišteTrg I istarske brigade 14, Pula

IBAN

 • HR6223600001101423099 Zagrebačka banka d.d
 • HR4024070001118001933 OTP Banka Hrvatska d.d
 • HR7223900011100353189 Hrvatska poštanska banka d.d
 • HR1124020061100387715 Erste & Steierrmärkische Bank d.d

Telefon

 • telefon 052/638-400

Djelatnosti

 1. Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti
 2. Niskogradnja
 3. Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
 4. Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
 5. Održavanje i popravak vozila
 6. Trgovina na veliko ostacima i otpadom
 7. Ostala trgovina na veliko
 8. Održavanje javnih površina
 9. Tehničko ispitivanje i analiza
 10. Trgovina na malo kontejnerima za odvoz smeća
 11. Održavanje i upravljanje parkiralištima
 12. Uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda
 13. Obavljanje dimnjačarskih poslova
 14. Javna rasvjeta
 15. Postavljanje i održavanje signalnih sustava na cestama
 16. Premještanje vozila zaustavljenih ili parkiranih na mjestima gdje to nije dozvoljeno, gdje se ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa
 17. Projektiranje i stručni nadzor gradnje

Uprava

 • Robi Fuart, direktor

Temeljni kapital:

 • 34.142.600,00kn otplaćen u cijelosti