Usluga košnje, orezivanja i sadnje i najma opreme

Usluga orezivanja ili uklanjanja stabla

Usluga se provodi po dobivenoj suglasnosti od strane Grada Pule Upravnog odsjeka za zaštitu okoliša, a po obavljenom očevidu na terenu, prihvaćenoj ponudi izrađenoj po očevidu i izvršenoj uplati od strane podnositelja zahtjeva. 

Najam auto košare

Prema cjeniku za 3. lica, prema plaćenoj ponudi ili ispostavljenoj narudžbenici (za pravne osobe)

Usluga košnje traktorom

Prema cjeniku za 3. lica prema plaćenoj ponudi ili ispostavljenoj narudžbenici (za pravne osobe)