Preuzmite naljepnice za svoje individualizirane spremnike u prostorima TZ Pula

Naljepnice sa slikovnim uputama za individualizirane spremnike dostupne su od danas za sve korisnike Pula Herculanee.

Preuzmite svoj set naljepnica u prostorijama TZ Pula, na adresi Forum 3, Pula.

Galerija fotografija