Obavijest - tretiranje korova na dječjim igralištima i tretiranje stabala na području grada Pule

Danas, 27. 5. 2024. godine započelo je tretiranje korova na nekim dječjim igralištima na području grada Pule. Tretiranjem će biti obuhvaćena samo igrališta koja su djelomice ili u cijelosti nasuta tucanikom te je njihova košnja otežana ili opasna za imovinu i (ili) ljude koji se zateknu u blizini. Također, ovo je vrijeme intenzivnog rasta alergenih trava i korova te se isto provodi s ciljem sprečavanja rasta i širenja istih. Za ovu svrhu koriste se preparati pogodni za primjenu u urbanim sredinama sa primjesom ekoloških sredstava. Molimo građane za razumijevanje i strpljenje obzirom da se tretirana igrališta neće moći koristiti u vrijeme tretiranja i neposredno nakon istog.

Nadalje, nastaviti će se za zaštitom stabala kestena protiv kestenovog moljca u gradskim drvoredima, stabala ladonje, javora i murve na kojima je uočena zaraza invazivnim štetnikom (Takahashia japonica) kao i tretiranje judića u Flanatičkoj ulici koje se provodi svakog proljeća sa ciljem suzbijanja lisnih uši koje se na njima pojavljuju, a izlučujući mednu rosu uzrokuju slabljenje stabala i onečišćenje javno prometne pješačke površine. Ovogodišnje iznimno vlažno proljeće pogoduje pojavi i širenju bolesti i štetnika što iziskuje pravovremeno provođenje mjera na prevenciji i zaštiti.