OBAVIJEST o primjeni novog Cjenika od 1.8.2023. godine

Obavještavaju se korisnici usluga trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. kako će se odvoz miješanog komunalnog otpada od dana 1. kolovoza 2023. godine obračunavati po novom Cjeniku. Cjenik i prateća dokumentacija dostupni su na službenim stranicama www.herculanea.hr te u službenim prostorijama na adresi Trg I. istarske brigade 14, 52100 Pula. Uprava Društva

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) (dalje:Zakon) propisao je obveze jedinica lokalne samouprave i davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Jedna od obaveza jedinica lokalne samouprave bila je donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na svojem području. Temeljem spomenutog Zakona i Odluka trgovačko društvo Pula Herculanea d.o.o. donosi novi Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Prijedlog Cjenika bio je na javnom savjetovanju (poveznica) od 7.6.2023. do 7.7.2023., potom su jedinice lokalne samouprave dostavile očitovanja i suglasnosti na novi Cjenik. Davatelj usluge se prilikom izračuna cijene vodio načelom „onečišćivač plaća“ kako bi korisnike usluge potaknuo na odvojeno predavanje reciklabilnog otpada, ali i uvažavajući potrebe kategorija korisnika kućanstvo i kategorije korisnika koji nisu kućanstvo. Kriterij za obračun količine komunalnog otpada za korisnike iz kategorije kućanstvo i kategorije korisnika koji nije kućanstvo je volumen zaduženog spremnika komunalnog otpada i broj pražnjenja u obračunskom razdoblju. Novi Cjenik možete preuzeti na poveznici ispod teksta.

Dostava računa digitalnim putem - Scegli il digitale

Dragi korisnici, pozivamo Vas da se prijavite za dostavu računa digitalnim putem. / Gentili utenti, vi invitiamo a registrarvi per l’invio delle bollette in formato digitale.