Obavijest o javnom savjetovanju

Prema članku 77. stavak 3. Zakona o gospodarenju otpadom, davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada dužan je provesti javno savjetovanje novog cjenika.

Javno savjetovanje otvoreno je 30 dana počevši od dana objave 7.6.2023. godine, a primjedbe se mogu do isteka predviđenog roka poslati poštanskom pošiljkom ili osobno na adresu sjedišta Društva: PULA HERCULANEA d.o.o., Trg 1. istarske brigade 14, 52100 Pula ili u elektroničkom obliku na e-mail adresu: info@herculanea.hr

 

Dostava računa digitalnim putem - Scegli il digitale

Dragi korisnici, pozivamo Vas da se prijavite za dostavu računa digitalnim putem. / Gentili utenti, vi invitiamo a registrarvi per l’invio delle bollette in formato digitale.