Postojeći ste korisnik Pula Herculanee?

Prijavite se u svoj osobni korisnički portal, provjerite sve informacije i nove usluge u ponudi

Obavijesti i novosti

Sve novosti

Krenula sadnja Vaših božićnih drvca

Nakon uspješno odrađene adventske akcije najma živih božićnih drvca, gotovo polovicu istih tih drvca vraćeno je u dvorište Pula Herculanee na Valmade. Građani su objeručke prihvatili ovu inicijativu Pula Herculanee i Grada Pule, i uspješno pridonije…

21. veljače 2024. 07:49

Prodaja rabljenih radnih vozila i strojeva

Ponuda rabljenih radnih vozila i strojeva: - radni stroj čistilica SCHMIDT CITY JET                       - radno vozilo MAN LE 15.250 - radno vozilo MAN LE 18.250 Svi detalji i potrebna dokumentacija za podnošenje ponude nalaze se u privitku. …

12. veljače 2024. 07:29

Prikupljanje božićnih drvca

Pula Herculanea započela je sa prikupljanjem i odvozom božićnih drvca. Mole se građani da svoja božićna drvca odlože kraj zvona za staklo, dok se drvca iznajmljena na Valmadama mogu prema uputama vratiti na isto mjesto, uz predočenje računa, od 8.-2…

9. siječnja 2024. 10:56

Dostava računa digitalnim putem - Scegli il digitale

Dragi korisnici, pozivamo Vas da se prijavite za dostavu računa digitalnim putem. / Gentili utenti, vi invitiamo a registrarvi per l’invio delle bollette in formato digitale.