Struktura društva

kliknite na sliku za uvećani prikaz

Organizacijska shema Pula Herculanea d.o.o.


Skupštinu Društva čine Grad Pula– Pola, Općina Barban, Općina Ližnjan, Općina Marčana, Općina Medulin, Općina Svetvinčenat, Općina Vodnjan, Općina Fažana, prema slijedećoj vlasničkoj strukturi:

 • • GRAD PULA, Pula, Forum 13 - 78,20%
 • • OPĆINA BARBAN, Barban, Barban 69 – 1,01%
 • • OPĆINA LIŽNJAN, Ližnjan, Krasa 7 – 1,00%
 • • OPĆINA MARČANA, Marčana, Marčana 158 – 2,02%
 • • OPĆINA MEDULIN, Medulin, Centar 223 – 7,98%
 • • OPĆINA SVETVINČENAT, Svetvinčenat, Svetvinčenat 47 – 0,99%
 • • GRAD VODNJAN, Vodnjan, Trgovačka ulica 2 -8,70%
 • • OPĆINA FAŽANA, Fažana, Ul. 43. istarske divizije 8 -0,90%

Sjednice Skupštine društva:

Nadzorni odbor Društva ima pet članova. Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva na vrijeme od četiri godine. Jedan član Nadzornog odbora bira se iz redova zaposlenih u službama Društva. Predsjednik Nadzornog odbora je g. Damir Janko

Nadzorni odbor Pula Herculane d.o.o. čine:

 • • Damir Janko – predsjednik Nadzornog odbora
 • • Redžep Raimović – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
 • • Aldo Skira – član Nadzornog odbora
 • • Dean Buršić – član Nadzornog odbora – predstavnik radnika