Struktura društva

kliknite na sliku za uvećani prikaz

Organizacijska shema Pula Herculanea d.o.o.


Skupštinu Društva čine Grad Pula– Pola, Općina Barban, Općina Ližnjan, Općina Marčana, Općina Medulin, Općina Svetvinčenat, Općina Vodnjan, Općina Fažana, prema slijedećoj vlasničkoj strukturi:

 • • GRAD PULA, Pula, Forum 13 - 78,0%
 • • OPĆINA BARBAN, Barban, Barban 69 – 1,0%
 • • OPĆINA LIŽNJAN, Ližnjan, Krasa 7 – 1,0%
 • • OPĆINA MARČANA, Marčana, Marčana 158 – 2,0%
 • • OPĆINA MEDULIN, Medulin, Centar 223 – 8,0%
 • • OPĆINA SVETVINČENAT, Svetvinčenat, Svetvinčenat 47 – 1,0%
 • • GRAD VODNJAN, Vodnjan, Trgovačka ulica 2 -8,1%
 • • OPĆINA FAŽANA, Fažana, Ul. 43. istarske divizije 8 -0,9%

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva na vrijeme od četiri godine. Jedan član Nadzornog odbora bira se iz redova zaposlenih u službama Društva. Predsjednik Nadzornog odbora je g. Roberto Drandić. Članovima Nadzornog odbora naknada za rad isplaćuje se po održanoj sjednici.

Nadzorni odbor Pula Herculane d.o.o. čine:

 • • Dean Buršić – predsjednik Nadzornog odbora
 • Dean Buršić - životopis
 • • Martina Hervat - zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
 • • Irena Prepušt – član Nadzornog odbora
 • Irena Prepušt - životopis
 • • Ronald Kontešić - član Nadzornog odbora
 • • Marša Jelinčić - član Nadzornog odbora