OPĆENITO O TVRTKI

PULA HERCULANEA d.o.o. PULA

 • Društvo Gradsko komunalno poduzeće PULA HERCULANEA d.o.o
 • MBS 040013917 - Trgovački sud u Pazinu
 • MB 3209822
 • OIB 11294943436
 • SjedišteTrg I istarske brigade 14, Pula

IBAN

 • HR6223600001101423099 Zagrebačka banka d.d
 • HR4024070001118001933 OTP Banka Hrvatska d.d
 • HR7223900011100353189 Hrvatska poštanska banka d.d
 • HR1124020061100387715 Erste & Steierrmärkische Bank d.d.
 • HR02234000091118004151 Privredna banka Zagreb d.d.
 • HR3723800061130004199 Istarska kreditna banka Umag d.d.

Telefon

 • telefon 052/638-400
 • fax 052/500-031

Djelatnosti

 • 1. Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti
 • 2. Niskogradnja
 • 3. Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
 • 4. Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
 • 5. Održavanje i popravak vozila
 • 6. Trgovina na veliko ostacima i otpadom
 • 7. Ostala trgovina na veliko
 • 8. Održavanje javnih površina
 • 9. Tehničko ispitivanje i analiza
 • 10. Trgovina na malo kontejnerima za odvoz smeća
 • 11. Održavanje i upravljanje parkiralištima
 • 12. Uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda
 • 13. Obavljanje dimnjačarskih poslova
 • 14. Javna rasvjeta
 • 15. Postavljanje i održavanje signalnih sustava na cestama
 • 16. Premještanje vozila zaustavljenih ili parkiranih na mjestima gdje to nije dozvoljeno, gdje se ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa
 • 17. Projektiranje i stručni nadzor gradnje


Uprava

 • Robi Fuart, direktor

Temeljni kapital:

 • 34.142.600,00kn otplaćen u cijelosti