Novosti :

Slobodna radna mjesta


14.03.2023

Društvo Pula Herculanea d.o.o. raspisao je natječaj za više radnih mjesta na poslovima :
• Radnika na održavanju fontana
• Rukovatelja poljoprivrednim strojevima
• Iznosača otpadaka
• Vozača specijalnog vozila
• Pometača.
Prijave na Javni natječaj, s dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz Javnog natječaja, podnose se u zatvorenim omotnicama preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno na adresu sjedišta Društva:
PULA HERCULANEA d.o.o., Trg 1. istarske brigade 14, 52100 Pula ili u elektroničkom obliku na e-mail adresu:
nives.slezinger@herculanea.hr, a sve s naznakom: „Prijava na Javni natječaj za radno mjesto___“. Rok za podnošenje prijava je do 21.03.2023. odnosno do popunjena radnih mjesta.
Prijave moraju biti zaprimljene na adresu sjedišta Društva, odnosno na gornjoj e-mail adresi.

Oglase možete pronaći na našoj stranici: Slobodna radna mjesta

Pula Herculanea d.o.o. nastavlja sa akcijama prikupljanja glomaznog otpada


10.03.2023

Poštovani korisnici naših usluga
Pula Herculanea d.o.o. nastavlja sa akcijama prikupljanja glomaznog otpada „ sa kućnog praga“ na području Općina Marčana, Ližnjan, Fažana ,Svetvinčenat i Barban.
Glomazni otpad: kupaonska oprema, podne obloge, namještaj, kuhinjska oprema te ostali glomazni otpad.
U glomazni otpad ne spada: električni i elektronički uređaji, akumulatori i baterije, građevinski otpad, opasni otpad(salonit ploče, otpadna ulja, zauljena ambalaža te fluorescentne cijevi) – ovaj se otpad može osobno donesti na reciklažna dvorišta na području Pule, Fažane ili Marčane
Kontakt broj za naručivanje besplatnog odvoza glomaznog otpada sa Vašeg kućnog praga: 052 541 597 u terminu od 7h do 14h.

Preuzmi raspored

Provjera edukacije - znanje građana o pravilnom odlaganju glomaznog otpada


09.03.2023

Pula Herculanea d.o.o. nastavlja s edukacijama svojih korisnika u cilju odgovornog odlaganja glomaznog i drugog otpada, radi zaštite okoliša i održivosti cjelokupnog sustava upravljanja otpadom. Nakon odrađene edukacije i ispunjene ankete, svaki će "korisnik kućanstvo" kvartalno osigurati dodatni popust u iznosu od 0,39 €. Edukacija je dostupna u prostorijama društva na adresi Trg I. istarske brigade 14, skeniranjem QR koda iz ove obavijesti ili na poveznici:

 • EDUKACIJA
 • Prodaja NEISPRAVNOG rabljenog vozila Iveco Eurocargo


  23.02.2023

  Pula Herculanea d.o.o. objavljuje prodaju teretnog vozila Iveco Eurocargo
  Podaci o vozilu:
  Marka i tip: Iveco Eurocargo ML 120 E 24
  Vrsta vozila: Teretno za komunalne potrebe
  Godina proizvodnje: 2004
  Br. šasije: ZVFA1EJ0202433939
  Snaga motora: 176kW
  Zapremina motora: 5900ccm
  Kilometraža: 267038km
  Vozilo je NEISPRAVNO!
  Za sve informacije molimo da se obratite na e-mail kristian.licul@herculanea.hr

  Obavijest - radionica Re-Geppetto


  16.02.2023

  Misliš li da trebaš naučiti osnove, ili želiš unaprijediti svoje znanje? Prijavi se na radionicu „Sama svoj majstor”. Radionica će se održati 23. veljače od 18 sati u Radionu Re-Geppetto u DC Rojc. Ova radionica namijenjena je svima te je cilj osnažiti žene i muškarce u osnovnim vještinama popravljanja. Popravljanjem i pravilnim održavanjem uređaja produžujemo životni vijek proizvoda i smanjujemo stvaranje glomaznog i elektroničkog otpada. Radionicu vodi majstor i voditelj Radione Re-Geppetto Marko Grbac Knapić koji će iz vlastitog iskustva prenijeti osnovno znanje kao i praktične trikove. Radionica uključuje teorijski i praktičan dio.

 • Objava za medije - preuzmi
 • Obavijest o radnom vremenu reciklažnih dvorišta


  21.12.2022

  Poštovani korisnici, obaviještavamo vas da će RADNO VRIJEME RECIKLAŽNIH DVORIŠTA na dane 24.12. i 31.12. 2022. biti od 08:00 - 12:00 sati

  Edukacija korisnika i anketa


  09.11.2022

  Pula Herculanea d.o.o. pokrenula je edukaciju svojih korisnika u cilju poticanja ispravnog selektiranja i recikliranja otpada. Navedena aktivnost usmjerena je smanjenju količine miješanog komunalnog otpada radi zaštite okoliša i održivosti cjelokupnog sustava upravljanja otpadom. Nakon odrađene edukacije, svaki će korisnik kvartalno imati priliku osigurati dodatni popust u iznosu od 3 kn. Obavijesti o budućim edukacijama, terminima i načinu njihovih održavanja, potrebno je popratiti na stranicama društva www.herculanea.hr i u medijima. Ispunjeni anketni listić potrebno je ispuniti online najkasnije do 15.12.2022. radi ostvarivanja popusta na račun za prosinac 2022. godine.

 • Edukativni letak
 • Online anketa
 • Radionica izrade kućnog kompostera -kompost


  03.11.2022

  Udruga Zelena Istra i Savez udruga Rojca pozivaju građane na besplatnu radionicu o kompostiranju koja će se održati ove subote od 17 sati u Radioni Re-Geppetto. Iskoristite ovu odličnu priliku da uz vodstvo jedne od vodećih stručnjakinja naučite sve tajne kućnog kompostiranja. Osim toga polaznici će naučiti izraditi kućni komposter – prikladan za manje prostore kao što je balkon ili hodnik. Svaki korisnik usluga Pula Herculanee, nakon odrađene edukacije, na ukupan iznos računa usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada u tekućem kvartalu ostvariti će popust u iznosu od 3 kn sukladno Cjeniku.

 • Objava za medije - preuzmi
 • Obavijest


  27.10.2022

  Pula Herculanea sa prvim danima studenog započinje sa akcijama prikupljanja glomaznog otpada, te zelenog otpada iz okućnica i vrtova po mjesnim odborima. U svakom MO-u odabrano je nekoliko lokacija u skladu sa mogućnostima smještaja kontejnera i veličinom MO-a, uz koorinaciju djelatnika Pula Herculanee. Pod glomaznim se otpadom podrazumijeva: kupaonska oprema, podne obloge, namještaj, kuhinjska oprema te ostali glomazni otpad. U navedeno ne spada: električni i elektronički uređaji, akumulatori i baterije, građevinski otpad, opasni otpad(salonit ploče, otpadna ulja, zauljena ambalaža te fluorescentne cijevi), a koje korisnici mogu odložiti u reciklažna dvorišta. Mole se građani da sa sobom donesu osobnu iskaznicu ili zadnji isječak računa Pula Herculanee zbog evidencije. Prilikom odlaganja otpada moli se poštivanje navedenih termina za odlaganje budući je odlaganje izvan spremnika i izvan predviđenog vremena odlaganja kažnjivo.

 • Rasopored i lokacije prikupljanja za studeni 2022
 • OBAVIJEST o primjeni novog Cjenika od 1.7.2022. godine


  14.06.2022

  Obavještavaju se korisnici usluga trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. kako će se odvoz miješanog komunalnog otpada na području Grada Pule, Općine Fažana, Općine Marčana, Općine Barban, Općine Ližnjan i Općine Svetvinčenat od dana 1. srpnja 2022. godine obračunavati po novom Cjeniku. Cjenik i prateća dokumentacija dostupni su na službenim stranicama www.herculanea.hr te u službenim prostorijama na adresi Trg I. istarske brigade 14, 52100 Pula. Uprava Društva

  Obavijest


  14.06.2022

  Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) (dalje: Zakon) propisao je obveze jedinica lokalne samouprave i davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Jedna od obaveza jedinica lokalne samouprave bila je donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na svojem području. Temeljem spomenutog Zakona i Odluka trgovačko društvo Pula Herculanea d.o.o. donosi novi Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Prijedlog Cjenika bio je na javnom savjetovanju (poveznica) od 22.4.2022. do 22.5.2022., potom su jedinice lokalne samouprave dostavile očitovanja i suglasnosti na novi Cjenik. Davatelj usluge se prilikom izračuna cijene vodio načelom „onečišćivač plaća“ kako bi korisnike usluge potaknuo na odvojeno predavanje reciklabilnog otpada, ali i uvažavajući potrebe kategorija korisnika kućanstvo i kategorije korisnika koji nisu kućanstvo. Kriterij za obračun količine komunalnog otpada za korisnike iz kategorije kućanstvo i kategorije korisnika koji nije kućanstvo je volumen zaduženog spremnika komunalnog otpada i broj pražnjenja u obračunskom razdoblju. Na sljedećoj poveznici nalazi se novi Cjenik:

 • Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada od 1.07.2022.
 • Obavijest


  22.04.2022

  Prema članku 77. stavak 3. Zakona o gospodarenju otpadom, davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada dužan je provesti javno savjetovanje novog cjenika. U prilogu su dani:

 • Nacrt prijedloga Cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada
 • Obrazloženje prijedloga Cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada
 • Prilog 1- Primjer obračuna usluge za kategoriju korisnika kućanstvo
 • Prilog 2-primjer obračuna usluge za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo
 • Izvješće o savjetovanju s javnošću

 • Javno savjetovanje otvoreno je 30 dana počevši od dana objave 22.4.2022. godine, a primjedbe se mogu do isteka predvidjenog roka poslati poštanskom pošiljkom ili osobno na adresu sjedišta Društva: PULA HERCULANEA d.o.o., Trg 1. istarske brigade 14, 52100 Pula ili u elektroničkom obliku na e-mail adresu: primjedbe@herculanea.hr .

  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodijelilo komunalnom poduzeću Pula Herculanea 1,16 miliona kuna za nabavku električnih čistilica


  16.03.2022

  Trgovačko društvo Pula Herculanea zaključilo je Ugovor o neposrednom sufinanciranju dodatnih troškova ulaganja u nabavku vozila na alternativni pogon sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosi 4,6 milijuna kuna od čega FZOEU sufinancira nabavku s ukupnom vrijednošću od 1,16 milijuna kuna. Podsjetimo, Pula Herculanea prijavila je na javni poziv FZOEU nabavku dvije čistilice na alternativni pogon - struju. Osim što takva vozila pomažu u smanjenju ukupnog zagađenja, njihov rad s manjom ili nultom stopom emisija i bukom podiže kvalitetu života u mjestima u kojim obavljaju svoju djelatnost. Testiranjem se čistilica raznih proizvođača, koje se mogu vidjeti na ulicama grada, ocjenjuju se mogućnosti novih tehnologija. Pripremaju se postupci javne nabave te se očekuje se da će isporuka novih vozila biti na proljeće iduće godine. Do tada će se osigurati potrebna infrastruktura punionica i mjesta pražnjenja usisanog materijala iz samih čistilica. Nabavkom vozila na alternativni pogon započet je proces dekarbonizacije voznog parka, odnosno smanjuju se emisije C02 što je korak u smjeru transformacije komunalnog društva prema klimatskoj neutralnosti voznog parka.

  Odlaganje otpada - podzemni i polupodzemni spremnici


  27.01.2022

  Otpad odložen pored polu podzemnih posuda najvećim je dijelom posljedica nezaduženih kartica/ključeva za otvaranje polu podzemnih posuda za odlaganje komunalnog otpada, neodgovornog odlaganja otpada pored polu podzemnih posuda i tehničkih problema kod otvaranja otpadomjera. Dio problema koji je tehničke prirode odnosno poteškoća sa kontakt-karticama za otvaranje posuda otpadomjera je u procesu otklanjanja. Do sada zamijenjen je jedan dio neispravnih kartica te će se sljedeći tjedan o trošku isporučitelja vršiti zamjena jedinica za zaključavanje odnosno otpadomjera. Iako su predstavnici Pula Herculanea-e obilazili i po nekoliko puta korisnike u zonama gdje su ugrađeni polu podzemni spremnici i dalje ima neregistriranih korisnika koji ili nasilno otvaraju otpadomjere i time ih dovode u nefunkcionalno ili odlažu otpad na otvorenu površinu. Kontrolom pražnjenja na jučerašnji dan 26.01.2022. godine ustanovljeno je da su otpadomjeri normalno radili. Ustanovljen je uobičajeni prosječni broj pražnjenja. Ovo ukazuje da odložene vrećice otpada pored polu podzemnih spremnika u konkretnim slučajevima nisu posljedica tehničkog kvara na neotvaranju otpadmojera. Svakodnevno se vrši obilazak svih pozicija polu-podzemnih posuda kako bi se nepropisno odloženi otpad . Ovo podrazumijeva obilazak vozila za prikupljanje otpada svakodnevno na sve 23 lokacije ugrađenih polu podzemnih spremnika kao i 16 lokacija podzemnih spremnika, i to najmanje dva puta dnevno dok se najkritičnije lokacije kao što su lokacije u samom centru grada dodatno obiđu i više puta. Vjerujemo da će se rješavanjem tehničkog problema značajno smanjiti problem odlaganja otpada, ali isto tako pozivamo sve naše korisnike da se obrate u Pula Herculanea-u za prijavu tehničkih kvarova, zamjenu neispravnih kartica, odnosno zaduženje vlastite kartice. Kontakt podaci: e-mail: primjedbe@herculanea.hr, ili putem telefona svaki dan od ponedjeljka do petka od 7.30 do 14.30 sati na 052/638-405. Zahvaljujemo. Uprava Pula Herculanea