Djelatnost Čistoća

Općenito o nama

Sakupljanje, odvoz i deponiranje kućnih otpadaka jest dio svakodnevnog posla Djelatnosti Čistoće u poduzeću Pula Herculanei, nužno za normalan i zdrav život stanovnika Pule i okolnih mjesta, kojima se obavlja ta usluga. Ta djelatnost ima 106 zaposlenika a bavi se:

 • ručno pometanje JPP
 • intenzitet održavanja ovisi o vremenskim uvjetima te o lokaciji površina koje se održavaju
 • strojno pometanje JPP
 • obavlja se specijalnim vozilima - pometačicama
 • pranje JPP
 • obavlja se isključivo noću kada je promet pješaka i vozila znatno smanjen
 • odvoz komunalnog otpada
 • podrazumijeva sakupljanje otpada u specijalna vozila pomoću tipiziranih posuda te prijevoz istog na ŽCGO Kaštijun. Usluga se vrši u gradu Puli, općinama Ližnjan, Marčana, Barban, Svetvinčenat i Fažana. Tu spada i odvoz glomaznog otpada iz kućanstva za naše korisnika (dovoljan poziv na broj telefona 052/541597) te pranje posuda koje se vrši u razdoblju od 01. travnja do 31. listopada.
 • odvoz glomaznog otpada
 • vrši se u kontejnerima od 5 m3 sa specijalnim vozilom autopodizaćem. Postavljeni kontejneri su na raspolaganju 24 sata.
 • odvoz sitnog otpada
 • svakodnevno sakupljanje otpada iz košarica koje se nalaze na JPP
 • zbrinjavanje otpada
 • sakupljeni otpad odvozi se na ŽCGO Kaštijun
 • zajednički poslovi Djelatnosti

strojno pometanje ulice sergijevaca