Nagrade i priznanja :


Naše poduzeće dobitnik je nakoliko značajnih priznanja i nagrada u polju zaštite okoliša i kvalitete poslovanja.Navodimo nekoliko najvažnijih

  • Nagrada grada Pule
  • Plavi cvijet
  • Potvrda kvalitete ISO9001
  • Potvrda kvalitete ISO14001

O važnosti Pula Herculanea-e za grad Pulu govori ne samo zadovoljstvo naših građana pruženim uslugama već i zadovoljstvo naših radnika načinom poslovanja i djelovanja. Veliki broj naših radnika cijeli je svoj radni vijek proveo u Pula Herculanea-i i tu ostvario pravo na mirovinu, a i veliki broj radnika ostvaruje pravo na jubilarne nagradu za dugogodišnji vjernost našem društvu. Ove godine četrdeset i troje radnika ostvaruje pravo na jubilarnu nagradu jer su kod nas proveli od 10 do 40 godina neprekidnog staža. S ponosom navodimo činjenice koje samo potvrđuju privrženost djelatnika našem društvu u kojem su proveli veći dio ili gotovo čitav svoj radni vijek, a na nama je da i u budućnosti razvijamo kvalitetnu poslovnu i društvenu politiku na zadovoljstvo uprave i djelatnika Pula Herculanea-e, kao i građana grada Pule.