Misija i vizija

Naša misija

Je poboljšati kvalitetu življenja sadašnjih i budućih generacija našeg grada, stalnim i kvalitetnim održavanjem čistoće i odlaganjem komunalnog otpada na ekološki prihvatljiv način, održavanjem javnih površina te obavljanjem ostalih potrebnih komunalnih djelatnosti u sredini u kojoj radimo, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga. Sve to čini okosnicu našeg sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja društvom.

Naša vizija

Je biti najkvalitetniji davatelj komunalnih usluga na području Istarske županije, prepoznatljiv u cijeloj Republici Hrvatskoj po primjeni najbolje dostupne svjetske prakse i tehnologije u uvažavanju načela zaštite okoliša. Uspjeh našeg poslovanja je zadovoljstvo naših korisnika i ispunjenje njihovih želja za održavanjem čistoće javnih površina grada Pule te pružanju svih potrebnih komunalnih usluga na kvalitetan i ekološki prihvatljiv način. Rukovoditelji i svi radnici grade klimu suradnje, povjerenja i pripadnosti Pula Herculanea-i, koja se zasniva na vođenju brige o interesima i potrebama radnika, te poticanju uključivanja radnika u kreiranje poslovnih procesa i aktivnosti Društva. Svoj položaj u sredini u kojoj poslujemo gradimo bliskim odnosom s našim korisnicima i dobavljačima, pokušavajući utjecati na njih ne bi li i njih potaknuli na brigu o okolišu.